WGBO betekent Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. Deze wet beschrijft de rechten en plichten van de cliënten in de zorg.