ANBI-status

Stichting Sint Jozef wonen en zorg is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat wij minstens 90% van onze inzet richten op het algemeen belang, geen winstoogmerk hebben en voldoen aan de eisen van integriteit.

Download ANBI Formulier

Download ANBI vermelding 2021