Hoe goed iedereen ook zijn/haar best doet; waar mensen werken worden soms ook fouten gemaakt.

Veel problemen kunnen we voorkomen door direct met elkaar in gesprek te treden.

Doet u dit dan ook graag met de betreffende medewerk(st)er of de manager.

Lukt het niet om een probleem samen op te lossen dan kunt u een klacht indienen.

Download onze klachtenregeling in PDF formaat