De komende jaren staan we voor grote uitdagingen: een toenemend aantal ouderen, een groeiende vraag naar zorgmedewerkers en een steeds veranderende omgeving met druk op de financiering. Steeds meer ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in de eigen vertrouwde omgeving, met zijn of haar partner of met andere naasten. Door ondersteuning vanuit het sociale netwerk en het leven vanuit positieve gezondheid kunnen ouderen zo lang mogelijk veilig en verantwoord thuis blijven wonen en houden zij de regie over hun leven.

Als Sint Jozef nemen we onze verantwoordelijkheid om samen met de omgeving oplossingen te blijven zoeken waarmee we ouderen en hun mantelzorgers de zorg en ondersteuning kunnen geven die ze nodig hebben. Als iemand dan toch verhuist naar Sint Jozef is dat meestal omdat het leven thuis echt niet meer te regelen is, bijvoorbeeld door een combinatie van medische en cognitieve problemen of doordat de partner wegvalt.  Juist voor cliënten die niet meer thuis kunnen wonen zijn we er! Met alle kennis en ervaring die we al hebben, zorgen we ervoor dat zij zich bij Sint Jozef ook echt thuis voelen.

Voor medewerkers moet er tegelijkertijd een fijn en duurzaam werkklimaat zijn. Hierbij staat professionaliteit centraal, is er vertrouwen op ieders kennis en ervaring en is er verbinding met de juiste ondersteuning.

In het koersplan 2024-2026 beschrijven we onze ambities die ons helpen de uitdagingen aan te gaan vanuit onze kracht in samenwerking met genoemd partners.  De kracht die vanuit onze visie werkt. Vanuit deze kracht zien we de toekomst hoopvol tegemoet, bewust van de uitdagingen en inspanningen die geleverd gaan worden. Altijd thuis, waar thuis ook is.

Verder lezen? Klik hier.