Sint Jozef is uw nieuwe thuis. In principe zijn huisdieren welkom. Wel stemmen we dit graag af: uw medebewoners kunnen bang of allergisch zijn. Dan lukt het niet om uw huisdier mee te nemen.
Ook als de zorg voor uw huisdier niet door uw familie kan worden overgenomen, kunnen we uw huisdier niet bij ons laten wonen.