In principe houden we Sint Jozef open.

Een crisis vraagt echter soms om radicale maatregelen. Dus de mogelijkheid van sluiting is steeds aanwezig. Indien zich een uitbraak van een infectie voordoet, bezien we op dat moment wat de beste maatregelen zijn. Dat kan variëren van het sluiten van een huiskamer tot het sluiten van het huis. Daarbinnen blijven maatwerkafspraken van toepassing bij bijvoorbeeld de terminale fase.

Recentelijk hebben we vooral met Corona te maken gehad, maar dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld ook tijdelijk gelden bij een uitbraak van het NORO-virus (buikgriep).