Sint Jozef heeft een cliëntenraad. Deze vertegenwoordigt de belangen van de bewoners en cliënten van Sint Jozef. De cliëntenraad is geen klachtencommissie. U vindt hierover meer informatie elders op onze website. U kunt de cliëntenraad bereiken via clientenraad@sintjozef.nl