Waar staat de wet WZ&D voor?

WZ&D betekent Wet Zorg en Dwang. Deze wet regelt op welke manier we met elkaar omgaan rondom het beperken van vrijheden. Dit kan betrekking hebben op het gebruik van medicatie of het dicht laten van deuren. Deze wet geldt niet enkel binnen Sint Jozef, maar ook indien u zelfstandig woont. Maatregelen worden te allen tijde…

Ik heb een klacht. Hoe kan ik deze indienen?

Jammer dat u ontevreden bent over onze dienstverlening en u een klacht wilt indienen. Graag hadden we het samen willen voorkomen door eerder goed met elkaar in gesprek te zijn gegaan. Heeft u dat nog niet gedaan? Doet u dit dan alsnog. Ons uitgangspunt is dat u in eerste instantie zo veel mogelijk probeert het…

Heeft Sint Jozef een cliëntenraad?

Sint Jozef heeft een cliëntenraad. Deze vertegenwoordigt de belangen van de bewoners en cliënten van Sint Jozef. De cliëntenraad is geen klachtencommissie. U vindt hierover meer informatie elders op onze website. U kunt de cliëntenraad bereiken via clientenraad@sintjozef.nl

Heeft Sint Jozef een wachtlijst?

We hebben een wachtlijst voor de langdurige zorg (wonen in Sint Jozef). Voor de thuiszorg en hulp bij het huishouden kunnen we u meestal snel helpen. Onze cliëntadviseurs kunnen u daarover alles vertellen: bel hiervoor op werkdagen 077- 466 78 00.

Heeft Sint Jozef een cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang?

Ja. Wij werken hier samen met Zorgbelang/Burgerkracht Limburg. In de Wet zorg en dwang staat dat uw familielid of zijn vertegenwoordiger een beroep kan doen op een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). De CVP heeft ervaring met de zorgbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking, dementie of gelijkgestelde aandoeningen De CVP kan informatie geven over de algemene rechten…

Mogen familieleden bij een bewoner waken?

Vanzelfsprekend: niemand hoeft alleen te overlijden. Afhankelijk van de actuele situatie worden hierover afspraken gemaakt met de contactpersoon. Houd u er rekening mee dat er na overlijden misschien geen mogelijkheid is voor het opbaren van uw naaste in het appartement.