Is er voor familie ondersteuning mogelijk?

Het Centrum voor Levensvragen in Limburg biedt de mogelijkheid voor een persoonlijk telefonisch (beeld) gesprek. Zij zijn specialisten in begeleiding en ondersteuning bij levensvragen in de laatste levensfase, bij verlies en rouw, bij eenzaamheid. U kunt hiervoor bellen met: 06 – 30 02 03 38 (dinsdag en donderdag). Of kijk voor meer informatie op https://palliatievezorglimburg.nl/

Draagt het zorgpersoneel beschermingsmiddelen?

Onze medewerkers dragen preventief een mondkapje. Tijdens lichamelijke verzorging dragen onze medewerkers ook handschoenen. Als een cliënt/bewoner klachten heeft en/of besmet is, dan dragen onze medewerkers bij de verzorging een mondkapje, handschoenen, een schort en een veiligheidsbril. Een en ander ook afhankelijk van de actuele situatie.

Kan Sint Jozef sluiten?

In principe houden we mogelijkheden voor bezoek; daar hechten we zeer aan. Een crisis vraagt echter soms om radicale maatregelen. Dus de mogelijkheid van sluiting is steeds aanwezig. Indien zich een uitbraak voordoet, bezien we op dat moment wat de beste maatregelen zijn. Dat kan variëren van het sluiten van een huiskamer tot het sluiten…

Dragen bewoners een mondkapje?

Onze bewoners dragen geen mondkapje. Sint Jozef is hun huis en thuis; de huiskamers zien we als kleine leefgemeenschappen. Onze bewoners met dementie begrijpen over het algemeen niet wat Corona is, hebben geen of een beperkt tijdsbesef en kunnen moeilijk onthouden dat en waarom zij bijvoorbeeld een mondkapje zouden moeten dragen. Wij beschermen hen; niet…