Waar staat de wet Z&D voor?

WZ&D betekent Wet Zorg en Dwang. Deze wet regelt op welke manier we met elkaar omgaan rondom het beperken van vrijheden. Dit kan betrekking hebben op het gebruik van medicatie of het dicht laten van deuren. Deze wet geldt niet enkel binnen Sint Jozef, maar ook indien u zelfstandig woont. Maatregelen worden te allen tijde…

Ik heb een klacht. Hoe kan ik deze indienen?

Jammer dat u ontevreden bent over onze dienstverlening en u een klacht wilt indienen. Graag hadden we het samen willen voorkomen door eerder goed met elkaar in gesprek te zijn gegaan. Heeft u dat nog niet gedaan? Doet u dit dan alsnog. Ons uitgangspunt is dat u in eerste instantie zo veel mogelijk probeert het…

Heeft Sint Jozef een wachtlijst?

We hebben een wachtlijst voor de langdurige zorg (wonen in Sint Jozef). Voor de thuiszorg en hulp bij het huishouden kunnen we u meestal snel helpen. Onze cliëntadviseurs kunnen u daarover alles vertellen: bel hiervoor op werkdagen 077- 466 78 00.

Heeft Sint Jozef een cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang?

Ja. Wij werken hier samen met Zorgbelang/Burgerkracht Limburg. In de Wet zorg en dwang staat dat uw familielid of zijn vertegenwoordiger een beroep kan doen op een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). De CVP heeft ervaring met de zorgbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking, dementie of gelijkgestelde aandoeningen De CVP kan informatie geven over de algemene rechten…

Is bezoek toegestaan op een huiskamer?

Onze huiskamers zijn de ankerpunten voor onze bewoners; hier heerst een herkenbare structuur en regelmaat. Daar hebben zij baat bij. Wij verzoeken bezoek daarom hun naaste mee te nemen uit de huiskamer om de situatie aldaar zo min mogelijk te verstoren. U kunt verblijven op het appartement, op het Sint Jozefplein of in de prachtige…