Corona update 25 september 2021

Zoals u weet zijn tijdens de persconferentie afgelopen week ten aanzien van het landelijke Corona beleid weer een aantal wijzigingen aangekondigd. Via deze nieuwsbrief brengen wij u heel graag op de hoogte wat dit voor Sint Jozef gaat betekenen. Mondkapjes Vanaf zaterdag 25 september hoeven er in principe binnen Sint Jozef geen mondkapjes meer gedragen…

Lees meer

Veelgestelde vragen

 

Corona

Iedereen is welkom!

Houd u echter wel aan de actuele richtlijnen en huisregels a.u.b.

Nee. Bezoekers hoeven geen mondkapje te dragen.

Bent u verkouden? Kom dan liever niet of draag een mondkapje.

Over Corona wordt steeds rechtstreeks gecommuniceerd via de contactpersonen. Het is van groot belang dat deze contactpersoon direct communiceert met familie én bekenden.
Te vaak zien we helaas nog dat de omgeving onvoldoende wordt meegenomen in de communicatie. Help ons Corona onder controle te houden a.u.b.!

  • Op onze website staat tevens de actuele bezoekersregeling vermeld.
  • Op de voordeur hangen de actuele bezoekregels.

Wij verzoek eenieder zich aan de landelijke én onze regels te houden: ze zijn er immers om de meest kwetsbare mensen te beschermen. En dat zijn onze bewoners…

Onze bewoners dragen geen mondkapje. Sint Jozef is hun huis en thuis; de huiskamers zien we als kleine leefgemeenschappen.
Onze bewoners met dementie begrijpen over het algemeen niet wat Corona is, hebben geen of een beperkt tijdsbesef en kunnen moeilijk onthouden dat en waarom zij bijvoorbeeld een mondkapje zouden moeten dragen.
Wij beschermen hen; niet omgekeerd.

We hechten veel waarde aan het bezoek voor onze bewoners. In het geval van een positief geteste bewoner maken we aparte afspraken met de contactpersoon. Dit geldt voor Corona als ook voor andere infecties.

In principe beperken we het bezoek in dergelijke situaties wel.

In principe houden we mogelijkheden voor bezoek; daar hechten we zeer aan.

Een crisis vraagt echter soms om radicale maatregelen. Dus de mogelijkheid van sluiting is steeds aanwezig. Indien zich een uitbraak van een infectie voordoet, bezien we op dat moment wat de beste maatregelen zijn. Dat kan variëren van het sluiten van een huiskamer tot het sluiten van het huis. Daarbinnen blijven maatwerkafspraken van toepassing bij bijvoorbeeld de terminale fase.

Overigens is dat niet enkel afhankelijk van een Corona-uitbraak. Ook bij een uitbraak van bijvoorbeeld het Norovirus kan in uitzonderlijke situaties tijdelijke sluiting noodzakelijk zijn.

Het is met name het gedrag van bezoekers dat voorkómt dat deze maatregelen noodzakelijk worden: respecteer dus a.u.b. de landelijke én onze richtlijnen.
Deze richtlijnen zijn er immers om de meest kwetsbare mensen te beschermen: dit is uw familielid, dit zijn onze bewoners.

Dat kan, maar is natuurlijk afhankelijk van de actuele situatie op dat moment.

Gezien de Corona-situatie zijn veel maatregelen inmiddels verdwenen. Zo dragen we in principe ook geen mondkapjes meer en geven we elkaar de ruimte (i.p.v. 1,5 meter).

Onze medewerkers dragen preventief wel een mondkapje als daar een concrete reden voor is (bijvoorbeeld omdat zij zelf verkouden zijn). Tijdens lichamelijke verzorging dragen onze medewerkers ook handschoenen.

Als een cliënt/bewoner klachten heeft en/of besmet is, dan dragen onze medewerkers bij de verzorging een mondkapje, handschoenen, een schort en een veiligheidsbril.

Een en ander ook afhankelijk van de actuele situatie.

Sint Jozef beschikt over zowel sneltesten als PCR-testen; we kunnen dus direct testen op het moment wij dit noodzakelijk vinden. Hierover is te allen tijde contact met de contactpersoon.

Indien de familie de kleding verzorgt dan wordt de was door Sint Jozef in een plastic zak aangeboden. Het wasgoed van de zieke bewoner dient op minimaal 60 graden gewassen te worden.

Vanzelfsprekend: niemand hoeft alleen te overlijden.
Afhankelijk van de actuele situatie worden hierover afspraken gemaakt met de contactpersoon.
Houd u er rekening mee dat er na overlijden misschien geen mogelijkheid is voor het opbaren van uw naaste in het appartement.