Corona update 22 januari

Aanpassing van de landelijke regels en richtlijnen: Maximaal 1 bezoeker per huishouden per dag. Vanaf zaterdag 23 januari geldt ook een avondklok. Eenieder wordt daarmee dringend verzocht en verplicht het aantal reisbewegingen te minimaliseren alsmede het aantal én het aantal verschillende contacten. Zeker de komende periode zijn dit maatregelen die erg zwaar vallen, maar helaas…

Lees meer

Veelgestelde vragen

 

Corona

Op dit moment:

Maximaal 1 bezoeker per dag; op het appartement of buiten wandelen.

Dit is steeds afhankelijk van de fase waarin Nederland of de regio verkeert.

Tot zeker 9 februari geldt:

 • Enkel bezoek indien noodzakelijk
 • Blijf thuis/voorkom onnodige reisbewegingen
 • Bezoek enkel mogelijk vanuit de directe kring rondom de bewoners (partner, kinderen): dit dient afgestemd te zijn met de contactpersoon
 • Kinderen onder de 13 jaar worden even niet binnengelaten.
 • Bij klachten: niet komen en u laten testen
 • Maximaal 1 bezoeker per dag; op het appartement of buiten wandelen.
 • Beperk daarnaast voorlopig a.u.b. het aantal verschillende bezoekers tot 2 verschillende personen.
 • Bezoek op de huiskamers is niet toegestaan
 • U mengt zich niet tussen bewoners; geen clustering

Het is met name het gedrag van bezoekers dat voorkomt dat besmettingen ontstaan. Respecteer dus a.u.b. de landelijke én onze richtlijnen. We doen het uiteindelijk om de meest kwetsbare mensen te beschermen: dit zijn uw familieleden, onze bewoners.

Ja; bezoekers dienen een mondkapje te dragen, zodra men Sint Jozef binnenkomt. Bezoekers dienen ook in de appartementen van onze bewoners het mondkapje op te houden en de 1,5 meter in acht te nemen. Bij eten en/of drinken mag het mondkapje afgezet worden.

Over Corona wordt steeds rechtstreeks gecommuniceerd via de contactpersonen. Het is van groot belang dat deze contactpersoon direct communiceert met familie én bekenden.
Te vaak zien we helaas nog dat de omgeving onvoldoende wordt meegenomen in de communicatie. Help ons Corona onder controle te houden a.u.b.!

 • Op onze website staat tevens de actuele bezoekersregeling vermeld.
 • Op de voordeur hangen de actuele bezoekregels.

Wij verzoek eenieder zich aan de landelijke én onze regels te houden: ze zijn er immers om de meest kwetsbare mensen te beschermen. En dat zijn onze bewoners…

Nee, het gebruik van enkel een face-shield (kap) is in principe niet toegestaan. Heeft u een plausibele reden waarom een mondkapje neit gedragen kan worden? Treed dan even in overleg met de medewerkers; we kunnen dan aparte afspraken maken.

Onze bewoners dragen geen mondkapje. Sint Jozef is hun huis en thuis; de huiskamers zien we als kleine leefgemeenschappen.
Onze bewoners met dementie begrijpen over het algemeen niet wat Corona is, hebben geen of een beperkt tijdsbesef en kunnen moeilijk onthouden dat en waarom zij bijvoorbeeld een mondkapje zouden moeten dragen.
Wij beschermen hen; niet omgekeerd.

We hechten veel waarde aan het bezoek voor onze bewoners. In het geval van een positief geteste bewoner maken we aparte afspraken met de contactpersoon.

In principe beperken we het bezoek in dergelijke situaties wel.

Op de huiskamers is voorlopig sowieso geen bezoek toegestaan; enkel op het appartement van de bewoner.
Of bezoek is toegestaan op een verdieping is geheel afhankelijk van de situatie op dat moment. Hierover wordt te allen tijde met contactpersonen gecommuniceerd.

In principe houden we mogelijkheden voor bezoek; daar hechten we zeer aan.
Een crisis vraagt echter soms om radicale maatregelen. Dus de mogelijkheid van sluiting is steeds aanwezig. Indien zich een uitbraak voordoet, bezien we op dat moment wat de beste maatregelen zijn. Dat kan variëren van het sluiten van een huiskamer tot het sluiten van het huis. Daarbinnen blijven maatwerkafspraken van toepassing bij bijvoorbeeld de terminale fase.

Het is met name het gedrag van bezoekers dat voorkómt dat deze maatregelen noodzakelijk worden: respecteer dus a.u.b. de landelijke én onze richtlijnen.
Deze richtlijnen zijn er immers om de meest kwetsbare mensen te beschermen: dit is uw familielid, dit zijn onze bewoners.

Dat kan, maar is natuurlijk afhankelijk van de actuele situatie op dat moment. Voordat iemand gaat verhuizen naar Sint Jozef zal in ieder geval een test worden afgenomen.

Vaccineren is te allen tijde een eigen keuze. Het is niet verplicht.

Eind  februari zijn de meeste van onze bewoners gevaccineerd.

Cliënten in de thuiszorg worden via de huisarts uitgenodigd voor vaccinatie in de aankomende weken. Dit gaat op basis van leeftijdscatergorie.

Onze medewerkers worden momenteel gevaccineerd.

Op dit moment zijn er maximaal 30 personen op het Sint Jozefplein toegestaan; voorlopig betreft dit enkel bewoners en medewerkers.

Ons restaurant is voorlopig helaas niet toegankelijk voor bezoekers. Onze horeca is voor gasten ook gesloten.

Sint Jozef is het huis van onze bewoners. Zij mogen zich daarom door het gehele gebouw vrij bewegen en verblijven waar zij dat wensen.

Nee.

Helaas is voorlopig geen bezoek toegestaan in het restaurant en op het Sint Jozefplein. Het restaurant is enkel toegankelijk voor onze bewoners.
Men kan dus ook geen koffie/thee verkrijgen. Het uitgiftebuffet is enkel geopend voor onze bewoners en medewerkers.

Ga graag buiten wandelen. Houd u wel aan de dan geldende regels.

Om een leuke dag te verzorgen hebben we met enige regelmaat optredens; ook tijdens de Corona-periode. Alles op afstand. Deze optredens vinden plaats op het Sint Jozefplein.

 • Onze bewoners van de begane grond en de Peelsteker kunnen op het Sint Jozefplein plaatsnemen . Bezoekers kunnen daar niet plaatsnemen.
 • De bewoners van de 1e en 2e verdieping blijven op de omloop.
 • Bent u tijdens een optreden bij uw naaste? Dan kunt u ter hoogte van het appartement op de gang mee kijken. Het is verboden om u te begeven onder/bij andere bewoners. Geen clustering dus.

Onze medewerkers dragen preventief een mondkapje. Tijdens lichamelijke verzorging dragen onze medewerkers ook handschoenen.

Als een cliënt/bewoner klachten heeft en/of besmet is, dan dragen onze medewerkers bij de verzorging een mondkapje, handschoenen, een schort en een veiligheidsbril.

Medewerkers met klachten worden getest. Tot dat de testuitslag bekend is, komen zij niet naar het werk. Dit geldt voor alle onze medewerkers.

Omdat wij werken met sneltesten weten we snel waar we aan toe zijn.

De Centra voor Levensvragen in Limburg bieden de mogelijkheid voor een persoonlijk telefonisch (beeld) gesprek.
Zij zijn specialisten in begeleiding en ondersteuning bij levensvragen in de laatste levensfase, bij verlies en rouw, bij eenzaamheid. Speciaal crisisnummer: (088-4598110).

Sint Jozef beschikt over zowel sneltesten als PCR-testen; we kunnen dus direct testen op het moment wij dit noodzakelijk vinden. Hierover is te allen tijde contact met de contactpersoon.

Indien de familie de kleding verzorgt dan wordt de was door Sint Jozef in een plastic zak aangeboden. Het wasgoed van de zieke bewoner dient op minimaal 60 graden gewassen te worden.

Vanzelfsprekend: niemand hoeft alleen te overlijden.
Afhankelijk van de actuele situatie worden hierover afspraken gemaakt met de contactpersoon.
Houd u er rekening mee dat er na overlijden misschien geen mogelijkheid is voor het opbaren van uw naaste in het appartement.

Voor bewoners van de aanleunwoningen gelden de adviezen zoals voor thuiswonende ouderen. Het RIVM doet het dringende verzoek om bezoek aan kwetsbare personen (waaronder ouderen) te beperken. Zij kunnen dus niet bij Sint Jozef verblijven en ook niet eten. Een alternatief voor warme maaltijden is Tafeltje Dekje.

Onze vrijwilligers blijven dagelijks warme maaltijden aan huis brengen.

Load More