Specialist ouderengeneeskunde (28-36 uur)

“Een baan waarin je vanuit drie locaties alle vrijheid en ruimte krijgt om, middels samenwerking en verbinding, de kwaliteit van zorg verder te ontwikkelen. Een waardige oude dag, comfort en kwaliteit van leven voor onze cliënten is daarbij het uitgangspunt”

Voor drie zelfstandige zorginstellingen in Noord- en Midden-Limburg te weten: La Providence, Sint Jozef en Vincent Depaul zijn we op zoek naar een nieuwe collega in de functie van specialist ouderengeneeskunde.

Ter borging van de continuïteit en achterwacht treedt deze nieuwe collega in dienst van Stichting Land van Horne en maakt deel uit van het team van de medische dienst. Deze vacaturestelling is een initiatief van de zeven VVT-zorginstellingen in de regio die verbonden zijn middels de vakgroep.

Stichting ‘La Providence’: is een zorgcentrum in Grubbenvorst waar 120 ouderen in een kwetsbare fase wonen. We hebben psychogeriatrische, somatische en herstelzorg. Onze behandeldienst werkt zowel intra- als extramuraal. Bij ons draait alle zorg om het leefplezier van onze bewoners en inwoners. Dit betekent dat we goed luisteren naar de wensen van bewoners, inwoners en hun familie. Met de juiste aandacht en liefdevolle, persoonsgerichte professionele zorg voelen bewoners en inwoners zich bij ons thuis. Dat geldt precies zo voor onze medewerkers en vrijwilligers. Met plezier je werk doen staat bij ons voorop. Daarom hebben wij aandacht voor een goede werk- en privébalans, geven we ruimte om zelf zaken te regelen en organiseren. In de volle overtuiging dat met plezier wonen en werken bijdraagt aan woon- en werkgeluk en tevreden bewoners, inwoners, medewerkers en vrijwilligers!

Vincent Depaul: Een kleinschalig zorgcentrum, gevestigd in Panningen, met 48 appartementen, waarvan 20 appartementen op de afdeling kleinschalig wonen (psychogeriatrische indicatie). Door nieuwbouw en renovatie breiden we in 2024 uit naar 66 intramurale verpleeghuisplaatsen. Het zorgcentrum heeft van oorsprong een religieuze achtergrond. In samenspraak met de bewoner en/of contactpersoon stellen wij een integraal plan op waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande sociale netwerken, in een omgeving waar bejegening, huiselijkheid, welbevinden en veiligheid een centrale plaats innemen. Kernwaarden: Vertrouwd, Deskundig en Persoonlijk.

Sint Jozef: Om te kunnen anticiperen op de toekomst is de locatie in Meijel, enkele jaren geleden, volledig verbouwd én werkt men vanuit vernieuwende woonzorgconcepten. Sint Jozef biedt ruimte aan 74 bewoners, zowel somatische als dementerende, waarbij ingestoken wordt op persoonlijke aandacht en huiselijke sfeer. Sint Jozef werkt vanuit de visie; “Hier voel ik mij thuis’, waarbij comfort en een fijne laatste levensfase centraal staan. Het gebouw is volledig open; er zijn geen gesloten eenheden. Een goede samenwerking tussen verpleegkundig specialist, huisartsen en SO, alsmede ook het stepped-caremodel zijn inmiddels geborgd. De verpleegkundig specialist heeft in toenemende mate een regierol in vóórzorg. Er staat een stevig verpleegkundig team en zorgtechniek is in toenemende mate onderdeel van de werkprocessen. Hierdoor is inzet van huisartsen en SO gericht en meer specialistisch.

 

De functie

In deze nieuwe samenwerkingsvorm ben jij, als specialist ouderengeneeskunde, verantwoordelijk voor de inhoud van het multidisciplinaire zorg- en behandelplan van cliënten met een behandelindicatie van de drie zorginstellingen. Per locatie kan de uitvoering daarvan iets anders zijn maar het uitgangspunt is altijd een juiste balans tussen welzijn, gezondheid en zorg. Dit vereist dan ook dat je nauw samen kunt werken met specialisten, huisartsen, behandelaren, verpleegkundig specialisten en de zorg. Jij bent het aanspreekpunt en sparringpartner als het gaat om het nemen van beslissingen en de te volgen koers. Jij hebt de ambitie om je op een proactieve wijze in te zetten om de kwaliteit van de ouderenzorg binnen deze drie zorginstellingen verder te ontwikkelen. Om dit te realiseren kun je rekenen op steun en inzet van je collega’s van de medische dienst* van Stichting Land van Horne. Behandelaren uit deze medische dienst ondersteunen je als nodig op de drie locaties. De ANW-dienst voor deze zorginstellingen wordt regionaal uitgevoerd door een samenwerking van medische vakgroepen in Noord- en Midden-Limburg waar jij ook onderdeel van wordt. Tijdens de ANW-dienst doet een verpleegtechnisch team de triage. Ontwikkelingen in het vakgebied worden door jou op de voet gevolgd en vanzelfsprekend neem je deel aan relevante netwerken in de regio. In het kader van loopbaanontwikkeling bestaat de mogelijkheid om je verder te specialiseren.

* De (para)medische dienst van Stichting Land van Horne bestaat uit een team van verpleegkundig specialisten, basisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, specialisten ouderengeneeskunde met een kaderopleiding en een team behandelaren (o.a. fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen). Zij werken binnen de diverse zorgcentra, de revalidatieafdeling, dagbehandeling van de stichting en in de eerste lijn

 

Wat wij vragen

Een specialist ouderengeneeskunde die met plezier en aandacht en met oog voor kwaliteit van zorg wil werken op deze drie locaties. Daarnaast ben jij ondernemend en kun jij vernieuwend en buiten bestaande kaders denken én handelen want dat is nodig in deze nieuwe samenwerkingsvorm, waarbij je wisselend aanwezig bent bij een van de drie zorginstellingen. Naast een hoge mate van zelfstandigheid is het nauw samenwerken met andere disciplines een vanzelfsprekendheid voor je. Je beschikt over tact, geduld, overtuigingskracht en kunt mensen motiveren en stimuleren. Je hebt uitstekende communicatievaardigheden, bent collegiaal en in staat goede contacten te onderhouden met verschillende zorg- en behandelteams en verwijzers zoals huisartsen/ziekenhuizen.

 

Ons aanbod

Je komt in een inspirerende werkomgeving met veel uitdaging en afwisseling in je werkweek. Je wordt onderdeel van een innovatieve samenwerkingsvorm waarbij je het maximale uit jezelf kunt halen en ‘gebruik’ kunt maken van de kennis en ervaring van vele collega’s. Een werksfeer die zich kenmerkt als ongedwongen, warm en bovenal professioneel, betrokken en gericht op persoonsgerichte zorg voor de cliënten. Je krijgt de ruimte om op organisatieniveau mee te denken en daardoor de inhoud van je vak mede vorm te geven. We bieden je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De specialist ouderengeneeskunde wordt ingedeeld in FWG 75. Heb je een afgeronde kaderopleiding? Dan wordt dat FWG 80. Je krijgt een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld van 8%. Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn en we bieden een uitstekend secundair arbeidsvoorwaardenpakket en goede opleidingsmogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze vacature kun je, contact opnemen met één van de volgende personen:

Andre Meulendijks, manager medische dienst/ eerste geneeskundige, T. 06 – 20 54 24 15 of a.meulendijks@landvanhorne.nl

Sylvia Meulensteen, Directeur-bestuurder Vincent Depaul, T. 06–29508422 of smeulensteen@vincentdepaul.nl.

  • Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, jpg, png, Max. bestandsgrootte: 16 MB.